طرح تولید رشته‌های تکمیلی یگانه درون چاهی

شرکت دانش بنیان پتروآرسن صنعت شریف

به مجموعه سخت افزاری که از آن برای بهینه سازی تولید هیدروکربن های چاه استفاده می شود، ابزار تکمیل سازی چاه می گویند. این مجموعه می تواند از یک توپک روی لوله جداری تا یک سیستم شامل اجزای فیلتر کردن مکانیکی بیرون لوله مشبک، یا یک سیستم کنترل و اندازه گیری کاملا اتوماتیک که باعث بهینه سازی اقتصادی مخزن بدون دخالت مستقیم اپراتور می شود، باشد.

تولید نفت و گاز از طریق لوله جداری (Production Casing ) یا لوله مغزی یا هر دو صورت می‌گیرد. معمولا اگر نفت فاقد گوگرد و مواد خورنده دیگر باشد از طریق لوله جداری تولید صورت می‌گیرد .در چاه های گازی یا مناطق نفتی حاوی مواد خورنده برای جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی لوله جداری از طریق لوله مغزی (رشته تکمیلی )تولید انجام می گیرد چرا که در صورت پوسیده شدن و خوردگی، رشته تکمیلی قابل تعویض است اما اگر لوله جداری تولید دچار خوردگی و پوسیدگی شد به دلیل سیمان شدن پشت آن قادر به تعویض آن نیستیم و در نتیجه عملیات تعمیری (Work Over)پر هزینه را به دنبال خواهد داشت.

شرکت دانش بنیان پترو آرسن صنعت شریف (ComTech) به طور متمرکز در زمینه طراحی، ساخت و رانش رشته های تکمیلی single بصورت مهندسی مستقیم برای نصب در چاه‌های نفتی فشار بالا ( 10000 psi،15000 psi) فعالیت دارد.